Design Scene
Praca zbiorowa. Wydawca – Japan Design Foundation, Osaka, Japan 1997

Design Scene
Praca zbiorowa. Wydawca – Japan Design Foundation, Osaka, Japan 1997