Jan Paweł II
Praca zbiorowa. Wydawca - Komitet Organizacyjny Wizyty Jana Pawła II w Sosnowcu przy Kurii Diecezjalnej, Sosnowiec 1999

Jan Paweł II
Praca zbiorowa. Wydawca - Komitet Organizacyjny Wizyty Jana Pawła II w Sosnowcu przy Kurii Diecezjalnej, Sosnowiec 1999